Announcement »


Libreng Bilateral Tubal Ligation (Tali) Agosto 10, 11, 14, at 15

Published: August 02, 2022 11:10 AMLIBRENG BILATERAL TUBAL LIGATION (Tali)

Agosto 10, 11, 14, 15
8:00am - 5:00pm

Para sa pagpapatala at detalye, makipag-ugnayan sa City Population Office, City Hall compound o tumawag sa kanilang numero: 044 940 0489