Executive Orders »


Executive Order No. 39, s.2021

Published: October 07, 2021 01:00 AM   |   Updated: January 14, 2022 01:06 PMREAD!

Executive Order No. 39, s.2021
An Order Amending Section 7 of EO No. 37

Mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa kautusang ito:
- Pinapayagan na ang dine-in sa lahat ng kainan subalit hanggang 10% capacity lamang.