Frequently Asked Questions (FAQs) »


COVID-19 FAQs

About COVID-19 facts and vaccination related concerns.Vaccination Certificate

Contact:Email: vaxcert.sanjosecity@gmail.comMobile No.: 09975690819
Published: January 17, 2022 05:00 PM

Mga Dapat Dalhin kung Edad 12-17 ang Magpapabakuna

1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o guardian (gaya ng birth certificate). Kung guardian ang kasama, kailangan ang notarized affidavit o barangay certification. 3. Valid ID ng bata at ng magulang o guardian.
Published: January 17, 2022 05:03 PM