Executive Orders »


Executive Order No. 01, S. 2022

Published: January 11, 2022 05:00 AM   |   Updated: January 14, 2022 01:06 PMEXECUTIVE ORDER NO. 01
An Order amending Executive Order (EO) No. 43 S. 2021

Mahahalagang impormasyon tungkol sa kautusang ito: 

Ang Section 1.3 ng EO No. 43 ay inaamyendahan sa sumusunod:
Ang mga pinapayagang establisyimento o aktibidad ay maaaring mag-operate hanggang 30% indoor venue capacity para lamang sa mga FULLY VACCINATED laban sa COVID-19 at 50% outdoor venue capacity, kung ang lahat ng manggagawa/empleado ng mga establisyimentong ito ay fully vaccinated at mahigpit na sinusunod ang Minimum Public Health Standards.

MGA PINAPAYAGANG ESTABLISYIMENTO/AKTIBIDAD 
(Tingnan ang kopya ng EO No. 43)
- Venue o lugar para sa meetings, incentives, conferences, at exhibitions (MICE) 
- Venue para sa social events gaya ng wedding reception, engagement party, birthday party, family reunion, bridal o baby shower 
- Visitor o tourist attractions gaya ng library, museum, park, plaza 
- Amusement parks o theme parks  
- Recreational venue gaya ng Internet cafe, billiard hall, amusement arcades, bowling alley, skating rink, archery hall, swimming pool 
- Mga relihiyosong pagtitipon; pagtitipon para sa necrological services, burol, at libing para sa mga pumanaw na hindi dulot ng COVID-19 at para sa cremains o abo ng yumao sanhi ng COVID-19 
- Dine-in services sa mga kainan 
- Barber shop, salon, spa, at iba pang personal care establishments 
- Fitness studio, gym, at mga lugar para sa non-contact exercise at sports subalit kailangang nakasuot ng face mask sa lahat ng oras at walang group activities 
- Funfairs/perya, kid amusement industries gaya ng playground, playroom, at kiddie rides 
- Karaoke bar, club, concert hall, theaters
Ang pagdaraos ng social events o iba’t ibang okasyon ay kailangan pa ring sumunod sa mga itinakdang kahingian/requirements na nakapaloob sa Executive Order No. 42, S. 2021: An Order Prescribing the Guidelines for Social Events (Tingnan ang kopya ng EO No. 42)

X Hindi pinapayagan ang operasyon ng mga casino, sabungan, at betting shop, at iba pang gaming establishments.