Executive Orders »


EXECUTIVE ORDER NO. 13, S.2021

Published: April 05, 2021 07:00 AM   |   Updated: January 13, 2022 01:01 PM
READ ??????

EXECUTIVE ORDER NO. 13, S.2021

A directive imposing stern measures in San Jose City from April 5, 2021 to April 11, 2021.
MGA MAHAHALAGANG BAGAY NA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA EO NA ITO: 

?? Bawal lumabas ang may edad 17 yrs pababa at 66 yrs pataas, gayundin ang mga bunt is, mga may sakit sa immune system, may co-morbidity, o iba pang health risks, maliban kung nasasakop ng probisyon ng EO na ito. 
?? Bawal ang anumang uri ng mass gathering. 
?? Ang mga kasal, binyag, libing at iba pang okasyon tulad ng birthday, reunion, at picnic ay kailangang limitado lamang sa sampung katao. 
?? Ang mga relihiyosong pagtitipon ay kailangang limitado lamang sa 30% capacity. 
?? Bawal ang sabong. 
?? Bawal magbukas ang mga gym at spa hanggang April 11.
?? Hindi maaaring mag-operate ang mga driving school, video/ gaming arcade. 
?? Ang mga pagpupulong na ginaganap sa isang events place ay kailangang essential business gathering lamang, at sinusunod ang 30% venue capacity.
?? Ang mga ahensyang nasyonal ng pamahalaan hangga’t maaari ay hindi muna dapat gumawa ng mga aktibidad na may maramihang pagtitipon. 
?? Hindi hinihikayat ang pagdalaw sa ibang bahay, kamag-anak man o hindi.  
?? Mahigpit na pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar.
?? Ang curfew ay mula 9 PM hanggang 4 AM.