Executive Orders »


Executive Order No. 43, S. 2021

Published: November 03, 2021 01:00 AM   |   Updated: January 13, 2022 01:00 PMREAD 

Executive Order No. 43, S. 2021 

AN ORDER ADOPTING THE IMPLEMENTATION OF THE "ALERT LEVEL 2" GUIDELINES OF THE ALERT LEVELS SYSTEM FOR COVID-19 RESPONSE CLASSIFIED BY THE IATF-EID 

Mahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa kautusang ito: 
+Ang mga sumusunod na establisyimento ay pinapayagan nang mag-operate hanggang 50% capacity para sa mga fully vaccinated, pati na ang mga 18 taong gulang pababa (kahit na hindi pa bakunado), SUBALIT ang lahat ng manggagawa/empleado ng mga establisyimentong ito ay kinakailangang fully vaccinated at mahigpit na sinusunod ang Minimum Public Health Standards: 
- Venue o lugar para sa meetings, incentives, conferences, at exhibitions (MICE) 
- Venue para sa social events gaya ng wedding reception, engagement party, birthday party, family reunion, bridal o baby shower 
- Visitor o tourist attractions gaya ng library, museum, park, plaza 
- Amusement parks o theme parks 
- Recreational venue gaya ng Internet cafe, billiard hall, amusement arcades, bowling alley, skating rink, archery hall, swimming pool 
- Mga relihiyosong pagtitipon; pagtitipon para sa necrological services, burol, at libing para sa mga pumanaw na hindi dulot ng COVID-19 at para sa cremains o abo ng yumao sanhi ng COVID-19 
- Dine-in services sa mga kainan 
- Barber shop, salon, spa, at iba pang personal care establishments 
- Fitness studio, gym, at mga lugar para sa non-contact exercise at sports subalit kailangang nakasuot ng face mask sa lahat ng oras at walang group activities 
- Funfairs/perya, kid amusement industries gaya ng playground, playroom, at kiddie rides
- Karaoke bar, club, concert hall, theaters
+Ang pagdaraos ng social events o iba’t ibang okasyon ay kailangan pa ring sumunod sa mga itinakdang kahingian/requirements na nakapaloob sa Executive Order No. 42, S. 2021 (An Order Prescribing the Guidelines for Social Events)

Hindi pinapayagan ang operasyon ng mga casino, sabungan, lottery at betting shop, at iba pang gaming establishments