COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 5-11 Years Old Pediatric Vaccination (February 18, 2022)

Published: February 17, 2022 02:48 PMNarito ang listahan ng 150 bata na may edad 5 hanggang 11 yrs old na ini-rehistro ng kanilang mga magulang online at maaari nang bakunahan sa BIYERNES, PEBRERO 18, 9 AM hanggang 3 PM, sa WALTER-MART. 

MGA DAPAT DALHIN SA ARAW NG PAGBABAKUNA:
1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 
2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o tagapag-alaga/guardian (gaya ng birth certificate). Kung guardian ang kasama, kailangan ang notarized affidavit o barangay certification. 
3. Valid ID ng bata at ng magulang o tagapag-alaga.

Bukod dito,  kailangang pirmahan ng magulang o tagapag-alaga ang Informed Consent Form at sasamahan ang bata sa araw ng pagbabakuna.
o Hindi muna tatanggap ng walk-in sa edad 5 hanggang 11.
o Sa mga nagparehistro, mangyaring dumating sa takdang oras.
o Ang registration form ay makukuha sa vaccination site (WalterMart).
o Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
o Magsuot ng face mask.
o Dumating sa takdang oras.
o Panatilihin ang physical distancing. 

#Resbakuna
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBatangBakunado