COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Program Schedule - 1st Dose (August 24, 2021)

Published: August 22, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE
PAUNAWA: NO WALK-IN. 

Narito ang listahan ng grupong A1, A2 at A3 na naka-iskedyul bakunahan sa Martes, ika-24 ng Agosto, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.

PAALALA:
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa loob ng nakaraang 18 months o medical certificate).
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado