COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Program Schedule - 1st Dose (August 26, 2021)

Published: August 25, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE
PAUNAWA: 

- NO WALK-IN. 
- Hindi pa rin nagbabakuna ng A4 sa dahilang wala pang ibinababang bakuna ang DOH para sa sektor na ito. Ang Lungsod San Jose ay sumusunod lamang sa alituntunin mula sa DOH.

Narito ang listahan ng grupong A1, A2 at A3 na naka-iskedyul bakunahan sa Huwebes, ika-26 ng Agosto, sa PAG-ASA Sports Complex.

Ang mga pangalan sa listahan ay makakatanggap din ng text o tawag mula sa kanilang barangay coordinator.

PAALALA:
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Group A3: Magdala ng katibayang may iniinom na maintenance medicine (reseta mula sa loob ng nakaraang 18 months o medical certificate).
- Group A1: Magdala ng katibayang health care worker o kapamilya ng health care worker (PRC ID, etc), valid visa o OFW contract, etc.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing.

#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado