COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (2nd Dose Only)

Published: July 13, 2021 05:00 PMPAALALA: Ang interval period o pagitan ng pagbibigay ng una at ikalawang dose ay depende sa brand ng bakuna.
- Sinovac: 28 days or 4 weeks
- AstraZeneca: 8 to 12 weeks or up to 3 months
- Pfizer: 21 days

SINOVAC
JULY 19: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong June 21
JULY 20: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong June 22
JULY 29: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong July 1

ASTRAZENECA
JULY 22: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong May 13
JULY 23: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong May 15
JULY 24: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong May 16

PFIZER
JULY 26: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong July 5
JULY 27: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong July 6
JULY 28: para sa mga nabakunahan ng 1st dose noong July 7

Para sa iba pang schedule ng 2nd dose, antayin lamang ang anunsiyo