COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose Only (July 26-29, August 9-11)

Published: July 25, 2021 03:00 PM???? COVID-19 VACCINATION SCHEDULE for 2nd DOSE (MORNING ONLY FOR JULY 26 - 29)??

PAALALA: Ang interval period o pagitan ng pagbibigay ng una at ikalawang dose ay depende sa brand ng bakuna.
- Pfizer: 21 days
- Sinovac: 28 days or 4 weeks
- AstraZeneca: up to 12 weeks or 3 months

PFIZER
JULY 26: para sa mga nabakunahan ng first dose noong July 5
JULY 27: para sa mga nabakunahan ng first dose noong July 6
JULY 28: para sa mga nabakunahan ng first dose noong July 7

SINOVAC
JULY 29: para sa mga nabakunahan ng first dose noong July 1

ASTRAZENECA
AUGUST 9: para sa mga nabakunahan ng first dose noong May 17
AUGUST 10: para sa mga nabakunahan ng first dose noong May 18
AUGUST 11: para sa mga nabakunahan ng first dose noong May 19

Antayin lamang po ang announcement para sa iba pang schedule ng bakuna.

#BidaSolusyon
#BidaBakunation
#ProtektadoAngBakunado