COVID-19 Bulletin »


Paano Magrehistro para sa COVID-19 Vaccine

Published: July 21, 2021 05:00 PMATTENTION: SAN JOSENIOS

Paano magpa-rehistro para sa COVID-19 Vaccine?

Simple lamang. Gamitin ang online link o makipag-ugnayan sa program coordinator sa inyong barangay. 
Pinaka-madali kung online. Kahit smart phone na konektado sa WiFi o may data connection ang gamit ay pwedeng magpa-rehistro.

Kapag nag-rehistro, siguraduhing gamit ang link na akma sa inyong kategorya at nakalagay lahat ng impormasyong hinihingi sa form.